Video klic z delegati Mednarodne hmeljarske organizacije (IHGC)/ Video-call of the International Hop Growers’ Convention, 12.8.2020

fotka

SLO V okviru programa LIFE in projekta LIFE BioTHOP so bili 12.8.2020 v okviru video klica predstavljeni novi rezultati hmeljarskim strokovnjakom – delegatom IHGC. Generalni sekretar Martin Pavlovič (IHPS) je pojasnil, da so novi sadilni lončki BioTHOP biorazgradljivi, izdelani iz PLA z dodajanjem vlaken hmelja. IHGC je bil ustanovljen za zaščito interesov pridelovalcev hmelja in celotne hmeljarske industrije v državah članicah. Gre za globalno mrežo pridelovalcev, trgovcev in drugih strokovnjakov v hmeljarski industriji iz 20 držav z vseh 5 celin (12 držav EU, ZDA, Kanada, Avstralija, Nova Zelandija, Rusija, Ukrajina, Argentina in Kitajska).

EN The LIFE Program and LIFE BioTHOP project new results were introduced to hop industry experts – delegates of the IHGC meeting at the video call meeting on August 12, 2020. Secretary General Martin Pavlovič (IHPS) explains the biodegradability of new BioTHOP planting pots, made of PLA with hop fibres. IHGC has been set up to safeguard the interests of the hop growers and of the whole hop industry in the member countries. It is a global hop industry network for growers, merchants and other experts in a hop industry from 20 countries from all 5 continents (12 countries from EU, USA, Canada, Australia, New Zealand, Russia, Ukraine, Argentina, and China).

(Vir/source: Dr. Martin Pavlovič, IHGC Državni sekretar/ Secretary General)