Virtual 4th meeting of BioTHOP Steering Committee/ Virtualen 4. projektni sestanek partnerjev projekta BioTHOP

EN:

The project BioTHOP is almosts on it’s half and Friday, 4. of December, was reserved for 4. SC Meeting. It was supposed to be held in Czech Republic, at partner TRIDAS but has moved to virtual world due to Covid-19. The project partners presented their work and future challenges. During the meeting, the team from C2M and project monitor Nikolaj Pečenko joined us in order to set a guidelines for our Business plan. Next project meeting is scheduled for June 2021 in Zaragoza, Spain, at partner Tecnopackaging.

SI:

Projekt BioTHOP je že skoraj na polovici, zato je bil petek, 4. 12. 2020, rezerviran za 4. projektni sestanek. Ta naj bi se odvijal na češkem, pri partnerju TRIDAS, a smo ga zaradi situacije s Covid-19 preselili v virtualen svet. Partnerji so predstavili svoje delo in prihodnje izzive. Tekom sestanka so nam je pridružila skupina iz C2M in projektni nadzornik Nikolaj Pečenko, da bi začrtali naš poslovni načrt. Naslednji sestanek je načrtovan v Juniju 2021 v Zaragozi, Španija, pri partnerju Tecnopackaging.