Proizvodi iz odpadne hmeljevine – sadilni lonček; novica objavljena v reviji EOL

EOL_146.pdf (2,27 MB)

V februarski številki revije EOL 146 je bila objavljena novica o sadilnih lončkih, kot proizvodu iz odpadne hmeljevine. Predstavljen je bil tudi projekt LIFE BioTHOP.

Partnerji stremimo k celovitemu izkoristku odpadne hmeljevine, ki bo delno uporabljena v novih bioplastičnih proizvodih za embalažni ter kmetijsko predelovalni sektor. Razvojni center orodjarstva Slovenije – TECOS v sklopu projekta BioTHOP pokriva razvoj biorazgradljivega in kompostabilnega sadilnega lončka za hitrorastoče poljedelske kulture. Konec lanskega leta smo ob upoštevanju vseh tehničnih zahtev, podprtih s simulacijami brizganja plastike, zasnovali in izdelali prve prototipe lončka, katerih funkcionalnost bo v naslednjem koraku testirana na stroju za avtomatsko sajenje sadik. Po uspešno izvedenem testiranju bo sledila prilagoditev procesa brizganja novo razvitega kompozitnega materiala, osnovanega na biopolimeru polimlečne kisline (PLA) in naravnih vlaknih odpadne hmeljevine. V drugi polovici tega leta bomo svoje aktivnosti usmerili v konstrukcijo orodja, testiranje pilotnih serij ter zagon proizvodnje biorazgradljivih sadilnih lončkov.

Več  v prilogi na str. 19.