Report on a public opinion survey/ Poročilo o javnomnenjski raziskavi v okviru projekta LIFE BioTHOP

BioTHOP javnomnenjska raziskava (2)

SI V poročilu so predstavljeni rezultati prve spletne ankete, ki je bila pripravljena in izvedena v projektu LIFE BioTHOP. Do konca projekta je načrtovana še ena anketa, in sicer leta 2021. V anketi smo  poizvedovali o odnosu in mnenju vprašanih do problematike nerazgradljive plastike, vpeljevanju biorazgradljivih izdelkov v kmetijstvo, trajnostnem razvoju in krožnem gospodarstvu. Pridobili smo nekatere osnovne podatke o anketirancih ter izvedeli kakšno je  njihovo poznavanje projekta LIFE BioTHOP. Oglejte si celoten dokument.

EN The report presents the results of the first online survey, which was prepared and conducted in the LIFE BioTHOP project. In 2021, another survey is planned. The survey asked questions about the attitude and opinion of respondents to the issue of non-degradable plastics, the introduction of biodegradable products in agriculture, sustainable development and the circular economy. We obtained some basic data about the respondents and found out what their knowledge of the LIFE BioTHOP project is.  The full document is available HERE.

REPORT on PUBLIC OPINION SURVEY BioTHOP.pdf (2,45 MB)