Smernice za ravnanje s hmeljevino po obiranju/ Guidelines for the post-harvest management of hop biomass on hop farms

SI Obveščamo Vas, da smo izdali Smernice za ravnanje s hmeljevino in njeno predelavo v kompost na kmetijskem gospodarstvu, ki se ukvarja s hmeljarstvom. Smernice si lahko preberete tukaj.

EN We inform you that we issued Guidelines for the post-harvest management of hop biomass on hop farms. You can read them here (in Slovene).

Smernice_hmeljevina AVGUST 2022_FINAL VERZIJA 1.pdf (4,65 MB)