BioTHOP twine for season 2020 on the fields / Vrvice BioTHOP za sezono 2020 so že na hmeljiščih

EN:

Hop growers in Savinja Valley have already set the biodegradable BioTHOP twines for season 2020 to support the hop plants. The twines are made and developed by partner Lankhorst Yarns and are improved versions of the twines from season 2019. Their properties will be followed during whole growing season and also in their afterlife when composted. The twines were also set in small demo filed in East Slovenia – at Pomurski sejem Gornja Radgona and you will be able to see it on AGRA Fair in September.

SI:

Hmeljarji v Savinjski dolini so že namestili biorazgradljive BioTHOP vrvice za oporo hmelja v sezoni 2020. Vrvice, ki jih je naredil in razvil partner Lankhorst Yarns so izboljšane različice vrvic, ki so jih hmeljarji uporabljali v letu 2019. Vrvice bomo spremljali tekom rastne sezone, pa tudi ob koncu njihove rabe, ko bodo kompostirane. Vrvice so napeljali tudi na majhnem demo hmeljišču v Gornji Radgoni, kjer jih boste lahko videli v septembru na sejmu AGRA.