Videos

Projekt LIFE Bio THOP – Savinjska TV – v slovenščini (julij 2019)
Predstavitev projekta po prvem letu – napeljava dodelane BioTHOP vrvice, mnenje kmetijske ministrice dr. Pivčeve in hmeljarja Rančigaja
Razgradnja BioTHOP PLA vrvice
Način pridelave hmelja v Sloveniji / The way of hop growing in Slovenia (november 2015)
Project Life Bio THOP  – in English (July 2019)
Prvo testiranje BioTHOP sadilnih lončkov na avtomatski liniji sajenja / First testing of BioTHOP planting pots models on automatic machine (januar 2020)
Izmenjava izkušenj v projektu Life BioTHOP – v slovenščini (januar 2020)

57. Seminar o hmeljarstvu, Laško – v slovenščini (februar 2020)