Politika in zakonodaja

BioTHOP je skladen s politiko in zakonodajo EU. Ukrepi se nanašajo na glavne ideje načrta za Evropo, gospodarno z viri (COM (2011) 571) kot rezultat Sedmega okoljskega akcijskega programa EU (7. EAP, št. 1386/2013 / EU), s poudarkom na pomembnosti preoblikovanja EU v gospodarsko območje z nizkimi emisijami ogljika, s posebnim poudarkom na pretvorbi odpadkov v surovine, ponovni uporabi in recikliranjem do leta 2020 (krožni bioekonomski model).

BioTHOP sledi strategijam, kot so:

  • učinkovito gospodarjenje s surovinami po načelu „Naredimo več z manj“;
  • zaščititi državljane Unije pred pritiski v zvezi z okoljem in tveganji za zdravje in dobro počutje;
  • posodabljanje informacij „Najboljše odločitve o najnovejših podatkih“;
  • krožno gospodarstvo;
  • EU strategija za plastiko v krožnem gospodarstvu (COM (2018) 28).

BioTHOP ustvarja sinergije s cilji drugih direktiv EU in prispeva k vključevanju okoljskih vidikov v druge politike na evropski, nacionalni in regionalni ravni. Poleg tega si BioTHOP prizadeva za izvajanje zelenih načel javnih naročil, ki vključujejo postopke nabave blaga in storitev z zmanjšanim vplivom na okolje.