Program LIFE

Program LIFE je finančni instrument EU za okolje in podnebne ukrepe. Splošni cilj LIFE je prispevati k izvajanju, posodabljanju in razvoju okoljske in podnebne politike in zakonodaje EU s sofinanciranjem projektov z evropsko dodano vrednostjo. Od leta 1992 je LIFE sofinanciral približno 4.306 projektov. V obdobju financiranja 2014–2020 bo LIFE prispeval približno 3,4 milijarde EUR za zaščito okolja in podnebja.

Za več informacij kliknite tukaj.

life-logo-noga

Projekti LIFE s podobno tematiko projektu BioTHOP

  • LIFE CB-SI LIFE Krepitev zmogljivosti Slovenije
  • LIFE RECYSITE Izdelava zelenih kompozitov na osnovi bioplastičnih smol in naravnih vlaken, ki jih je mogoče popolno reciklirati in ponovno uporabiti
  • LIFE BAQUA Uporaba odpada iz pridelave banan za razvoj proizvodov za sektor ribogojstva in plastike
  • LIFE M3P Platforma za primerjanje materiala z namenom uporabe industrijskih odpadkov v lokalnih omrežjih
  • LIFE CITRUSPACK Strategije revalorizacije v krožnem gospodarstvu z uporabo odpadkov  citrusov v zeleni embalaži in kozmetiki
  • LIFE CEPLAFIB Vpeljava krožnega gospodarstva z valorizacijo plastičnih odpadkov in recikliranja celuloze
  • LIFE WASTE4GREEN Trajnostni in zeleni biopesticidi na osnovi kmetijskih odpadkov
  • LIFE AGRICLOSE Izboljšanje in razkritje učinkovitih tehnik upravljanja z gnojem s ciljem krožnega in trajnostnega kmetijstva