Partnerji

zemljevid

Vodilni partner in njegova vloga v projektu:

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)

logo-hmeljarstvo-logo
242195548_405722114235075_3996548984772290701_n

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada RS. Glavna dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, poleg tega pa opravljamo še strokovno delo kot dejavnost javnih služb s področja kmetijstva, strokovne naloge po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in pridobivamo sredstva na trgu v okviru registriranih dejavnosti. Raziskovalno delo je organizirano v Raziskovalni skupini za rastline, tla in okolje, ki je vodena v evidenci Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Usmerjeno je na področja pridelave rastlin, žlahtnjenja, tal, okolja, varstva rastlin, agrokemije in pivovarstva. Na področju raziskav v hmeljarstvu je naša glavna naloga žlahtnjenje novih sort hmelja, ki so prilagojene domačemu okolju.

Vloga v projektu: IHPS je vodilni partner projekta LIFE BioTHOP. Poleg koordiniranja dela na projektu med partnerji izvaja poročanje sofinancerjem projekta, monitoring vpliva projekta in njegovih dejavnosti ter rezultatov na okolje in razširja informacije o projektnih dejavnostih in rezultatih po različnih diseminacijskih kanalih. Tehnični cilj inštituta v projektu pa je i) nadomestiti polipropilensko vrvico kot vodilo za hmelj z biorazgradljivimi in kompostabilnimi vrvicami BioTHOP PLA in s tem 100 % povečati uporabnost hmeljevine ter ii) izdelati tehnološka navodila za kompostiranje hmeljevine, prepletene z BioTHOP PLA vrvico, da se bo pridobil kakovosten in zdrav kompost. Vloga IHPS je tudi testiranje novih lončkov za sajenje, ki jih bodo v okviru projekta iz hmeljevine izdelali partnerji Zelfo Technology, TECNO in TECOS, in sicer v proizvodnji sadik hmelja.
Več na spletni strani: http://www.ihps.si

Hmeljisce s cerkvijo

Partnerji in njihova vloga v projektu:

Lankhorst Yarns (LEP)

Lankhorst Yarns, oddelek za industrijski tekstil Lankhorst Euronete Portugalska S.A., je specializiran za izdelavo in dobavo visokokakovostne preje in njenih izdelkov. So svetovni dobavitelj znotraj izbranih kombinacij trženja izdelkov (PMC). Največje odlike njihovega podjetja so: visoka kakovost izdelkov, fleksibilnost, odlične storitve (tudi prodajne) in visoka zanesljivost. Kupci jih vidijo kot kakovostnega dobavitelja z visoko stopnjo inovativnosti in trajnostnim pristopom do trga in okolja. Z novo razvitimi trajnostnimi proizvodi pomembno prispevajo k zmanjšanju odpadkov. Nove trge opredelijo in razvijejo kot odziv na nove trende trajnostnega pristopa. LEP je ključni inovator izdelave biokompostabilnih vrvic.

Vloga v projektu: Razvoj biorazgradljive in kompostabilne BioTHOP PLA vrvice za sektor hmeljarstva.
Več na spletni strani: www.wirecoworldgroup.com

lankhorst
LEP Maia
20191204_112340

Zelfo Technology (ZT)

logo-zelfotehnology-logo
Zelfo Technology ZT Plant

Zelfo Technology je bil ustanovljen leta 2011. Z uporabo patentirane tehnologije ter obsežnega znanja in izkušenj so inženirji podjetja ZT zasnovali samopovezujoča vlakna, ki se uporabljajo kot bio veziva, ojačevalna sredstva, izdelki iz celuloze in kompoziti. Poleg tehnologije pridobivanja vlaken je njihova tehnologija zasnovana tako, da zagotavlja dodatne materiale in kemijske lastnosti, vključene v različne oblike biomase. ZT ima bogate gospodarske povezave na mednarodni ravni.

Vloga v projektu: Predelava hmeljevine v celulozna vlakna.
Več na spletni strani: www.zelfo-technology.com

Tecnopackaging (TECNO)

Tecnopackaging je tehnološko podjetje, specializirano za proizvodnjo naprednih nanokompozitov in mešanic. Njihova pomembna dejavnost je razvoj plastičnih izdelkov in embalaže za industrijo ter oblikovanje in razvoj zahtevnih polimernih delov z visoko kakovostjo, vključno s procesi transformacije v industrijskih aplikacijah iz plastike, namenjenih podjetjem, ki neposredno ali posredno delujejo v agroživilstvu ter drugih industrijskih sektorjih (avtomobilska industrija, gradbeništvo, biomedicina in letalstvo). TECNO razvija svoje dejavnosti upoštevajoč krožno gospodarstvo in bioekonomsko perspektivo. Analizirajo tudi različne alternative, ki bi zmanjšale vpliv izdelkov in procesov na okolje. Več na spletni strani: https://tecnopackaging.com

Vloga v projektu: Izdelava PLA spojin iz vlaken hmeljevine za pilotno brizganje in tehnološko pripravo za proizvodnjo filmov iz BioTHOP materialov.

Vabljeni k ogledu videa o delu našega partnerja- Tecnopackaging na projektu #BioTHOPTecnopackaging – production of hop fiber PLA compounds

logo-techno-packaging-logo
ekipa TECNO3
TECNOpackaging_Extusion-CompoundMachine

TRIDAS

logo-tridas-logo
TRIDAS_Conventional Line Cl1150_CL660

TRIDAS se uvršča med vodilne evropske proizvajalce oblikovanja vlaken. Trenutno upravlja s tremi proizvodnimi obrati na skupni površini 22.000 m2. Od leta 2018 ima TRIDAS devet popolnoma avtomatskih proizvodnih linij, ki zagotavljajo veliko raznolikost proizvodnje in izdelkov. Celoten postopek nadzira oddelek za nadzor kakovosti v skladu s certifikati ISO, OHSAS in FSC. Imajo oddelek za oblikovanje in tehnologijo, ki se ukvarja z razvojem končnih izdelkov in izdelavo proizvodnih kalupov. Lastni razvoj in sodobne proizvodne tehnologije ter obsežna skladišča svojim zagotavljajo kupcem kakovostne in prilagodljive storitve.

Vloga v projektu: Uporaba vlaken iz hmeljevine pri izdelavi embalaže za steklenice.
Več na spletni strani: www.tridas-pulp.cz

Razvojni center orodjarstva Slovenije (TECOS)

TECOS je tehnološki center, ustanovljen kot zavod zasebnega prava leta 1994 na pobudo  slovenskih orodjarjev s strani Vlade Republike Slovenije, Mestne občine Celje in Gospodarske zbornice Slovenije. TECOS deluje kot raziskovalno-razvojni center, mednarodni poslovni grozd in NPK institucija. Ponuja aplikativni inženiring in storitve predelave plastičnih transformacij za orodjarsko industrijo oz.  podjetja za proizvodnjo kovinskih plastičnih izdelkov v Sloveniji in EU.               Več na spletni strani: www.tecos.si

Vloga v projektu: TECOS nastopa kot projektni partner, odgovoren za načrtovanje in izdelavo demonstrativnih brizganih sadilnih ločkov za hitrorastoče poljedelske kulture, ki bodo izdelani iz novo razvitega biokompozitnega materiala na osnovi odpadnih vlaken hmelja in polimlečne kisline (PLA).

Vabljeni k ogledu videa o delu našega partnerja TECOS- Razvojni center orodjarstva Slovenije na projektu #BioTHOP: Partner TECOS v projektu BioTHOP: načrtovanje in izdelava brizganih sadilnih lončkov

TECOS_logo
TECOS_Notice Bords LIFE BioTHOP_partner
Tecos_photo1

Razvojna agencija Savinja (DAS)

logo-rasavinja
Development Agency Savinja_DAS BioTHOP WEBPAGE

Razvojna agencija Savinja je bila ustanovljena leta 1998. Nahaja se v Spodnji Savinjski dolini in združuje občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec, ki skupaj predstavljajo največje hmeljarsko območje Slovenije. Njeni ustanovni in pridruženi člani so navedene občine in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec. Agencija na različnih področjih sodeluje s podpornim okoljem – ustanovami, organizacijami, kmeti, hmeljarji, podjetji, nevladnimi organizacijami. Poleg številnih projektov, pri katerih je sodelovala, izpostavljamo  ustanovitev Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije in projekt Iz skrinje babic in dedkov za bogastvo vnukov – tradicija hmeljarstva.

Vloga v projektu: Spodbujanje dejavnega vključevanja hmeljarjev in ciljnih skupin v projektne aktivnosti ter razširjanje, ponovljivost in prenos rezultatov projekta na regionalni in mednarodni ravni.
Več na spletni strani:  www.ra-savinja.si