Območje projekta

Partnerji v projektu BioTHOP smo iz Slovenije, Češke, Nemčije, Španije in Portugalske. Kot je opisano pri aktivnosti B5 Ponovljivost in prenosljivost, se bo demonstrativni prikaz in prenos rezultatov in pridobljenega znanja BioTHOP izvajal v več državah EU, in sicer v Sloveniji, Avstriji, Hrvaški, Češki, Španiji, Franciji in Nemčiji. V projektu v demo regiji Spodnja Savinjska dolina dodelano in prilagojeno vrvico za hmeljarske namene v letih 2019 do 2020 – BioTHOP PLA vrvico – bomo v letu 2021 preizkusili na nacionalni ravni v dveh hmeljarskih območjih:  na Koroškem, Na Ptuju in v Ormožu, ter na mednarodni ravni v hmeljarskih regijah Saaz na Češkem in Steiermark v Avstriji. Materiali in izdelki BioTHOP se bodo prenesli tudi v druge sektorje in aplikacije, in sicer v proizvodnjo bioloških filmov na Hrvaškem in izdelke široke potrošnje v Španiji in Nemčiji. V Sloveniji in v Francijo bomo znanje in BioTHOP PLA vrvico prenesli v vrtnarstvo in vinogradništvo. Glede na naše dejavnosti razširjanja informacij pa je območje projekta celotna EU.