Predstavitev LIFE BioTHOP na češkem TV kanalu OK Plus TV Žatec/ Presentation of LIFE BioTHOP on czech tv channel OK Plus TV Žatec

SI 12. avgusta 2021 se je odvijal dan odprtih vrat na poskusnem posestvu v Stekniku blizu Žatca, ki spada v okvir inštituta za hmeljarstvo Žatec. Dr. Josef Ježek je predstavil poskus z BioTHOP biorazgradljivo vrvico, ki jo uporabljajo v nasadu hmelja, velikem 1 ha- kot replikacijo demo regije Savinjska dolina v okviru projekta LIFE BioTHOP. Replikacija projekta BioTHOP je bila predstavljena na lokalnem kanalu OK Plus TV Žatec, od 2:54 minute dalje.

EN The open day was held on 12th August 2021, at the Žatec Hop Institute on research farm in Stekník near Žatec. Dr. Josef Ježek presented the trial with the BioTHOP biodegradable twine for hop support on 1 ha in their hop fields – as replication from the Slovenian demo region Savinja valley within the LIFE PROJECT BioTHOP. BioTHOP project replication was presented on local TV channel OK Plus TV Žatec, from the 2:54 minute.