Hmeljko – Pridelava hmelja 1

1
2
3
4
5

Marec

Klikni na posamezno točko na sliki, da izveš, kaj potrebujemo za začetek vzgoje hmelja.

1

V mesecu marcu se začne sajenje sadik hmelja na njivo.

2

Sadike sadimo na njivo, ki jo imenujemo hmeljišče.

3

Nad hmeljiščem je postavljena hmeljska žičnica. Žičnica je zgrajena iz visokih stebrov in povezovalne žičnice med njimi.

4

Na žičnico hmeljarji privežejo vrvice, ki služijo kot opora hmelju.

Polipropilenska vrvica - Plastične vrvice za enkratno uporabo, ki onesnažujejo okolje.

PLA vrvica - Vrvica, izdelana iz koruznega škroba, ki je narejena iz obnovljivih virov in biorazgradljiva.

5

PLEVEL - Okopavanje plevelov je potrebno skozi celo rastno dobo hmelja.

Naprej