B2 Modifikacija obstoječe PLA vrvice v BioTHOP PLA vrvico – vrvico za sektor hmeljarstva

V akciji B2 bo partner LEP na podlagi rezultatov testiranj obstoječe PLA vrvice (Elite®Bio Twine) s strani IHPS v hmeljiščih izvedel modifikacijo le-te v BioTHOP PLA vrvico, prilagojeno za potrebe v hmeljarstvu. Material bo imel večjo odpornost na vremenske vplive in mehanske obremenitve, hkrati pa se bodo pri modifikacijah upoštevale smernice in predpisi za biorazgradljivost oziroma za kompostiranje na kraju samem. Elite®Bio vrvica je bila namreč razvita za uporabo v pridelavi paradižnika, paprike in kumaric, ki imajo dolgo rastno dobo z največjo doseženo maso poleti. Rastna doba hmelja je veliko krajša, obenem je največja masa dosežena zelo hitro po začetku sezone, poleg tega se hmelj prideluje na prostem. Modificirano vrvico po rezultatih testiranj v letu 2019 bo IHPS preizkusil v lastnih hmeljiščih in hmeljiščih hmeljarjev Spodnje Savinjske doline v letu 2020 na 30 ha. Tekom rastne dobe hmelja bomo do obiranja ob koncu avgusta / začetku septembra 2020 izvajali opazovanja ter vzorčili vrvico po uporabi za validacijo s strani kolegov LEP. Obenem bomo preučili odziv le-te na obiralnem stroju.

IMG_akcijaB2

Pomembno je, da bo izboljšana vrvica vzdržala maso hmelja pri obstoječih vremenskih razmerah in se ne bo začel proces razpadanja že na njivi, obenem pa naj bi bila kompostabilna na mestu samem – torej jo bodo lahko hmeljarji sami kompostirali in ne bo potreben strošek industrijskega kompostiranja.

V okviru te akcije bomo izdelali dva izdelka, ki ju lahko najdete med Izročki:

  • B2.D1 Poročilo o modificirani vrvici, posebej prilagojeni za uporabo v hmeljarstvu
  • B2.D2 Validacijsko poročilo o novih izvedbah vrvice PLA iz poskusov v hmeljišču