E1 Vodenje projekta

Vodenje projekta poteka po Uredbi LIFE ter postopkih in strukturi, kot je dogovorjena v partnerskem sporazumu in glede na dogovore odbora projekta. Vodenje vključuje usmerjanje in nadzorovanje dela tekom projekta po partnerjih, da poteka neovirano in usklajeno ter po načrtu in finančnih obveznostih s ciljem izpolnjevanja ključnih ciljev in nalog projekta. V tem sklopu bosta napisana Zeleno javno poročilo in Načrt dela po koncu projekta. V teh dokumentih bodo podrobno opisane dejavnosti, ki se bodo izvajale po koncu projekta.

IMG_akcijaE1_1

Delovna skupina na projektu LIFE BioTHOP (Photo: T. Tavčer, julij 2019)

Delovna skupina na projektu

Barbara Čeh

Vodja projekta:
dr. Barbara Čeh, IHPS

Martin Pavlovič

Upravljavec tveganj:
dr. Martin Pavlovič, IHPS

Alenka Doler-min

Diseminacijski vodja:
Alenka Doler, Razvojna agencija Savinja

Drugo zasedanje organizacijskega odbora v prostorih TECOSa, partnerja projekta BioTHOP, decembra 2019 v Celju