B1 Predelava hmeljevine v novo dragoceno surovino

Kompost je primeren za uporabo kot organsko gnojilo, če izpolnjuje zahteve predpisov, ki urejajo vnos nevarnih snovi in ​​rastlinskih hranil v tla. Trenutno je velik problem polipropilenska (PP) vrvica, ki je prepletena s stebli hmelja v hmeljevini (listi in stebla hmelja po obiranju storžkov). Zaradi le-te ima hmeljevina nizko vrednost oziroma je brez vrednosti. Med pridelovalci je takšna hmeljevina nezaželena, saj povzroča ostanke PP vrvice v tleh obdelovalnih površin, kjer se kopiči in povzroča poškodbe na vrtečih delih strojev za obdelavo.  Po drugi strani je ostanke PP vrvice težko dobiti iz hmeljevine celo s presejevanjem, četudi se uporabijo specialne presejalne naprave, saj je tesno prepletena z olesenelimi deli.

Z uporabo BioTHOP PLA vrvice bomo dosegli, da bo hmeljevina dobila 100 % večjo vrednost  in veliko višjo kategorijo iz nje nastalega komposta. Lankorst (LEP) bo izdelal biorazgradljivo in kompostabilno BIOTHOP PLA vrvico, na IHPS pa bomo naredili navodila za strokovno kompostiranje hmeljevine, in sicer s poskusi 100 ton le-te v letih 2019 in 2020, s ciljem pridobitve kakovostnega komposta.

IMG_akcijaB1_5

V tej akciji bo IHPS tudi priskrbeli hmeljevino za delo v akcijah B3, B4 in B5, Zelfo Technology pa jo bo predelal tako, da bo uporabna za nadaljnje delo partnerjev Tecnopackaging (TECNO) in TRIDAS.

V okviru te akcije bomo izdelali tri izdelke, ki jih lahko najdete med Izročki:

  • B1.D1 Analiza stanja in smernice za postopek kompostiranja hmeljevine na kraju samem
  • B1.D2 Optimizacija in proizvodnja vlaken iz hmeljevine
  • B1.D3 Optimizacija in proizvodnja kompozitov, ojačanih z vlakni iz hmeljevine