News

The 1st BioTHOP project VIDEO »BioTHOP twine for sustainable hop-growing« / 1. VIDEO BioTHOP projekta »Hmeljarska vrvica BioTHOP za trajnostno pridelavo hmelja«

SLO Vabimo vas, da si ogledate 1. video pripravljen v okviru projekta LIFE BioTHOP. V hmeljarstvo uvajamo novo, 100 % biorazgradljivo PLA vrvico, ki se bo kompostirala na kmetijah in zamenjala ...

Read more

Video klic z delegati Mednarodne hmeljarske organizacije (IHGC)/ Video-call of the International Hop Growers' Convention, 12.8.2020

SLO V okviru programa LIFE in projekta LIFE BioTHOP so bili 12.8.2020 v okviru video klica predstavljeni novi rezultati hmeljarskim strokovnjakom – delegatom IHGC. Generalni sekretar Martin ...

Read more

Article BioTHOP "EU Life Project" in Bio-based News

Kindly invited to read the project's news in Bio Based News !

Read more

Test lončkov iz PLA za proizvodnjo sadik hmelja/ Testing PLA planting pots for hop plants production

SLO Ekipa projekta LIFE BioTHOP je začela s testiranjem industrijsko kompostabilnih sadilnih lončkov za proizvodnjo sadik hmelja. Oblikoval jih je projektni partner TECOS, in sicer najprej le iz ...

Read more

Project BioTHOP replicative regions meeting, 31st July 2020

SLO Vodja projekta Barbara Čeh je pojasnila, da želimo s projektom LIFE BioTHOP vpeljati v hmeljišča 100-odstotno biorazgradljivo, reciklabilno in kompostabilno vrvico PLA (s kompostiranjem ...

Read more

Srečanje deležnikov projekta/ Stakeholder meeting 28.7.2020

SLO V Migojnicah na kmetiji Leskošek je potekalo srečanje deležnikov projekta LIFE BioTHOP. Poleg hmeljarjev iz Spodnje Savinjske doline, ki tudi letos testirajo BioTHOP biorazgradljivo vrvico, ...

Read more

Replikacija BioTHOP vrvice v druge regije – PIVOVARNA ZAJC NA NOTRANJSKEM/ Replication region for the BioTHOP PLA twine - ZAJC BREWERY (SI)

SLO Pivovarna Zajc iz Cerknega ima svoje lastno mini hmeljišče v velikosti 22 rastlin hmelja, v katerem letos preizkušajo BioTHOP biorazgradljivo vrvico za oporo hmelju kot zamenjavo za ...

Read more

BioTHOP presentation on AgroClimaWater video International Conference / Predstavitev BioTHOP-a na AgroClimaWater video mednarodni konferenci

SLO  Danes smo na zaključni video konferenci projekta LIFE AgroClimaWater, z naslovom Water Efficiency and Climate Resilient Agriculture, predstavili projekt LIFE BioTHOP. Mreženje je zaradi ...

Read more

Izmenjava dobrih praks - mesti Žalec in Buzet/ Exchange of good practices - the towns of Žalec and Buzet (CRO)

SLO Konec meseca junija  je delegacija Občine Žalec in Razvojne agencije Savinja obiskala Mesto Buzet, kjer se nahaja tudi Istrska pivovarna. Poleg izmenjave dobrih praks med lokalnimi ...

Read more

Tretje virtualno srečanje partnerjev projekta BioTHOP/ 3rd Virtual Steering Committee Meeting of BioTHOP partners

SLO 18.6.2020 smo uspešno izpeljali tretje srečanje partnerjev, ki je tokrat potekalo virtualno. V sklopu celodnevnega programa smo aktivno sodelovali vsi partnerji projekta, ki prihajamo iz 5-tih ...

Read more

Projektno poročanje političnim odločevalcem in sofinancerjem Spodnje Savinjske doline/ Project reporting to political decision-makers and co-financiers of the Lower Savinja Valley

SLO V Žalcu smo, 12. junija 2020, političnim odločevalcem in sofinancerjem Spodnje Savinjske doline predstavili rezultate projekta LIFE BioTHOP. Seznanili smo jih z aktivnostmi in rezultati ...

Read more

Predstavitev LIFE BioTHOP EIP fokusni skupini EIP-AGRI FG 41 / Presentation of the LIFE BioTHOP project to the EIP focus group EIP-AGRI FG 41

SLO:  Da bi odpravili težave, ki jih predstavlja trenutna uporaba plastike v kmetijstvu EU in  izboljšali  morebitne škodljive vplive na okolje in zdravje ljudi v prihodnosti, so potrebni ...

Read more
1 6 7 8 11