A1 Poljski poskusi z obstoječo biorazgradljivo PLA vrvico in zbiranje hmeljevine

V letih pred začetkom projekta LIFE BioTHOP je IHPS že izvajal testiranja komercialno dostopne vrvice tipa PLA Elite Bio, ki jo proizvaja in dobavlja partner Lankhorst Yarns (LEP).

V letih pred začetkom projekta LIFE BioTHOP je IHPS že izvajal testiranja komercialno dostopne vrvice tipa PLA Elite Bio, ki jo proizvaja in dobavlja partner Lankhorst Yarns (LEP). Želeli smo ugotoviti, ali bi bila PLA vrvica, ki se uporablja v proizvodnji paradižnika, lahko uporabna tudi za namen pridelave hmelja. Testirali smo različne tipe takšne vrvice, in čeprav smo ugotovili kar nekaj pomanjkljivosti, smo se sodelavci IHPS in LEP strinjali, da bi lahko bila ta vrvica z nekaj modifikacijami primerna za zamenjavo polipropilenske vrvice v hmeljarstvu. Na IHPS smo v preteklih letih testirali veliko različnih tipov vrvic (iz kokosovih, konopljinih, jutnih in celuloznih vlaken), pri čemer se je PLA material nakazal kot najbolj obetajoč, saj je najbolje izmed preučevanih vrvic podpiral rastlino hmelja tekom cele rastne sezone in v tleh ni gnil.

V začetku projekta smo tako v letu 2019 na 25 ha hmeljišč v Spodnji Savinjski dolini, ki je demo regija projekta BioTHOP, pri hmeljarjih in na posestvu IHPS napeljali PLA vrvico, trenutno izdelano za uporabo v rastlinjakih, torej za zaprt prostor, za pridelavo paradižnika, ki ima nekoliko manjšo maso v primerjavi s hmeljem, ki obenem raste na prostem.

A Preparatory actions

Ob koncu rastne sezone smo po obiranju storžkov hmelja pridobili hmeljevino (listi in trta hmelja, prepletena s PLA vrvico), ki smo jo zbrali za namen projekta v količini 100 ton. Nekaj smo jo poslali v nadaljnjo predelavo partnerju Zelfo Technology (ZT) v Nemčijo, ki jo bo predelal v surovino za izdelavo kompozitov iz bioplastike in vlaken, preostalo pa smo uredili v 13 kupov na IHPS in pri hmeljarjih z namenom kompostiranja po različnih postopkih v Akciji B1.

V okviru te akcije bomo izdelali tri izdelke, ki jih lahko najdete med Izročki:

  • A1.D1 Zahteve in omejitve glede trenutne vrvice PLA za sektor hmeljarstva
  • A1.D2 Protokol za zbiranje hmeljevine po obiranju hmelja glede na namen uporabe
  • A1.D3 Definirani predpisi in protokoli za modificirane komponente iz hmeljevine – časovne smernice, ki navajajo sezonsko razpoložljivost surovin