B3 Proizvodnja biorazgradljive embalaže za steklenice

V akciji B3 bo partner TRIDAS z uporabo celuloznih vlaken, kaši podobnega materiala, ki ga bo iz hmeljevine pridobil partner Zelfo Technology, izdelal embalažo za steklenice vina. Cilj je nadomestiti običajno surovino za te izdelke s surovino iz hmeljevine. Stiskana vlaknina je sodoben embalažni material s tradicijo in prihodnostjo, saj ima zelo nizek vpliv na obremenitev okolja (ogljični odtis), odlične lastnosti za oblazinjenje in 100-odstotno sposobnost recikliranja in kompostiranja. Takšna embalaža ne izpolnjuje samo zahtev za sodobno industrijsko embalažo, ampak hkrati zmanjšuje vplive človeških dejavnosti na okolje s pomočjo zmanjšanja emisij N2O in CO2. Embalaža iz stiskane vlaknine je trajnostni izdelek, popolnoma biološko razgradljiv ter v skladu z ISO 14000 in standardi EU za eko točke.

Uporaba hmeljevine kot enega od vhodnih materialov bo omogočila razvoj izdelka, ki bo pokril povpraševanje na trgu in ponudil več kot lahko stranka dobi v tem trenutku. Hkrati bo prispeval h krožnemu modularnemu pristopu in zero waste ravnanju z kmetijskimi odpadki.

V okviru te akcije bomo izdelali dva izdelka, ki ju lahko najdete med Izročki:

  • B3.D1 Poročilo o prilagoditvi surovine iz vlaken hmeljevine v procesu uporabe vlaknine
  • B2.D2 Poročilo o izdelavi embalaže za steklenice vina z uporabo vlaken hmeljevine
IMG_akcijaB3_testing tray
IMG_akcijaB3_Fibre during drying phase
IMG_akcijaB3_ZT Feeder Pulp Forming