B5 Ponovljivost in prenosljivost rezultatov

V okviru akcije B5 bomo rezultate projekta BioTHOP prenesli v druge industrijske sektorje in transregionalno. Ponovljivost in prenosljivost rezultatov projekta bo potekala na tri načine: i) v druge postopke transformacije (ekstruzijsko pihanje), ii) v nove aplikacije (biofilmi) in iii) transregionalno v vsaj 5 drugih držav EU.

BioTHOP materiali in produkti bodo preneseni v druge sektorje in aplikacije, in sicer za proizvodnjo biofilmov na Hrvaškem in izdelke široke porabe v Španiji in Nemčiji. Tekom projekta modificirano BioTHOP PLA vrvico bomo v letu 2021 napeljali na po 1 ha v drugih hmeljarskih regijah, in sicer na Koroškem, Ptuju, Ormožu, Saaz regiji na Češkem in v Avstriji.

TECNO bo razvil filme za uporabo v kmetijstvu – za zaščitne vrečke za sadje in zelenjavo.  Izdelane bodo smernice za prenos materialov BioTHOP v druge potencialne sektorje in aplikacije.

IMG_akcijaB5

Replikativno območje BioTHOP v letu 2021 bo med drugim regija Saaz v Žatcu na Češkem.

V okviru te akcije bomo izdelali pet izdelkov, ki ju lahko najdete med Izročki:

  • B5.D1 Navodila za repliciranje napeljave BioTHOP PLA vrvic
  • B5.D2 Navodila za prenos BioTHOP materialov v druge industrijske sektorje
  • B5.D3 Načrt za ponovljivosti in prenosljivost
  • B5.D4 Plan industrializacije rešitev projekta BioTHOP
  • B5.D5 Strategija ponovljivosti in / ali prenosljivosti
IMG_akcijaB5_2

Prenos rezultatov na druga področja – biodinamičen način kompostiranja vrvice BioTHOP skupaj z vrtnimi organskimi odpadki