C2 Zaključki in priporočila

Zaključki projekta s priporočili bodo temeljili na spremljanju projektnih aktivnosti. Primerjali bomo začetne pričakovane cilje z rezultati aktivnosti ter ocenili rezultate projekta in koristi novih proizvodov. V okviru te aktivnosti bomo izdelali analizo socio-ekonomskega učinka projekta, priporočila za različne politike, posodobili kazalnike dobrih praks, izdelali zaščito rezultatov BioTHOP ter trženjsko strategijo za v projektu ustvarjene izdelke in storitve. Organizirali bomo posvetovanja z zainteresiranimi deležniki v okviru Načrta komunikacije po zaključku projekta in opredelili Načrt ponovljivosti, prenosljivosti in industrializacije.

IMG_akcijaC2

V okviru te akcije bomo izdelali štiri izdelke, ki ju lahko najdete med Izročki:

  • C2.D1 Socio-ekonomska analiza rešitev projekta BioTHOP
  • C2.D2Priporočila za učinkovitejše izvajanje politik in strukture upravljanja
  • C2.D3 Poslovni načrt
  • C2.D4 Sporazum o sodelovanju