D2 Razširjanje rezultatov projekta in udeležba zainteresiranih javnosti

Vsi partnerji projekta bomo razširjali rezultate projekta na lokalni, regionalni in mednarodni ravni ter krepili sodelovanje zainteresiranih javnosti med in po izvedbi projekta. Aktivnosti bodo prispevale k večji ozaveščenosti državljanov, malih, srednjih in velikih podjetij, združenj, občin, grozdov, kmetijskih zadrug, raziskovalnih inštitutov in vladnih institucij o ravnanju s hmeljevino in valorizaciji ter pozitivnih vplivih bioplastičnih proizvodih za okolje. Naredili bomo Lokalni načrt za zainteresirane javnosti, sprotno objavljali dejavnosti in rezultate na spletni, FB in Istagram straneh, pisali znanstvene prispevke, pasice in glasila, izvajali delavnice, srečanja in predavanja, na koncu projekta pa naredili Načrt za nadaljnjo komunikacijo. Predlagali bomo raziskave na področju izdelave novih izdelkov in materialov (ponovljivost), za prenosljivost rezultatov pa najprej preučili nove sektorje / regije.

IMG_akcijaD2_2

Predstavitev projekta BioTHOP na mednarodni konferenci International Fetilizer Society v Cambridgeu

Predstavitev rezultatov projekta BioTHOP na Mednarodnem kmetijstvo–živilskem sejmu v Gornji Radgoni http://www.sejem-agra.si/ ), z več kot 2100 razstavljavci iz skoraj 30 držav in letno z več kot 140.000 obiskovalci