News

Project BioTHOP replicative regions ZOOM meetings/ Virtualna sestanka z regijami prenosljivosti in ponovljivosti, 14. and 15.10.2020

SI Cilj sestankov je predstavnike regij obvestiti o napredku in dosežkih projekta LIFE BioTHOP. V letu 2019 in 2020 hmeljarji v Spodnji Savinjski dolini uporabljajo PLA vrvico projekta LIFe ...

Read more

VOTE in the photo competition "HOP and the ENVIRONMENT" / GLASUJTE v foto natečaju "HMELJ in OKOLJE", 26.10 - 9.11.2020

SLO Tema foto natečaja projekta LIFE BioTHOP je bila HMELJ IN OKOLJE – pomen trajnostne pridelave za lepo in zdravo okolje ter sobivanje kmetijstva, prebivalcev in živali. Udeleženci so bili ...

Read more

Kruševac (RS), Transfer of knowledge and experience to facilitate access to EU funds/ »Prenos znanja in izkušenj za lažji pristop k skladom EU« 11.10 - 14.10.2020

SLO V okviru projekta »Prenos znanja in izkušenj za lažji pristop k skladom EU« se je  delegacija iz Razvojne agencije Savinje in Občine Žalec odzvala povabilu pobratenega mesta Kruševac. ...

Read more

Virtual conference On the road with the Slovenian green agreement/ Virtualen strokovni posvet Na poti k slovenskemu zelenemu dogovoru, 29.9.2020 ob 10.00

SLO V okviru LIFE projektov Celebio in Bridge2Bio je bil organiziran virtualen posvet "Na poti k slovenskemu zelenemu dogovoru". Na posvetu smo predstavili projekt BioTHOP in možnost uporabe ...

Read more

Report on a public opinion survey/ Poročilo o javnomnenjski raziskavi v okviru projekta LIFE BioTHOP

SI V poročilu so predstavljeni rezultati prve spletne ankete, ki je bila pripravljena in izvedena v projektu LIFE BioTHOP. Do konca projekta je načrtovana še ena anketa, in sicer leta 2021. V ...

Read more

Solutions to the problem of plastics in agriculture - project LIFE BioTHOP as example of good practice/ Rešitve za problem plastike v kmetijstvu – primer LIFE BioTHOP, 25.9.2020, Pomurski sejem Gornja Radgona

SLO Na vrtovih Pomurskega sejma smo TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Ekoci Ekološka civilna iniciativa in Razvojna agencija ...

Read more

Sustainability Day in the municipality of Prebold/ Dan za trajnost v občini Prebold, 24.9.2020

SLO Tradicionalno srečanje, ki sta ga organizirala UPI Ljuska univerza  Žalec in Razvojna agencija Savinja je bilo ponovno namenjeno  ogledu dobrih praks in razvijanju novih načrtov na ...

Read more

Event Slovenian Industry of the Future ‘Transition to a circular economy through industry 4.0’/ Dogodek SLOVENSKA INDUSTRIJA PRIHODNOSTI: Prehod na krožno gospodarstvo preko industrije 4.0, Celje, 10.9.2020

SLO Dogodek SLOVENSKA INDUSTRIJA PRIHODNOSTI: Prehod na krožno gospodarstvo preko industrije 4.0, je potekal 10. septembra v Celju. Organiziral ga je partner TECOS Razvojni center orodjarstva ...

Read more

The LIFE BioTHOP project was presented within Lifelong Learning Week in Žalec/ Projekt smo predstavili v okviru Tedna vseživljenjskega učenja v Žalcu, 9.9.2020

SLO Projekt LIFE BioTHOP smo, v okviru Tedna vseživljsnjskega učenja, predstavili obiskovalcem  in jih seznanili s tekočimi aktivnostmi in trenutnimi rezultati na projektu. Veseli nas, da nas ...

Read more

BioTHOP PLA vrvica in Društvo Ajda Štajerska - kompostiranje in uporaba v fižolu

Ob koncu meteorološkega poletja smo preverili kompostiranje BioTHOP PLA vrvice v kompostnem kupu pri gospe Justiki Škoberne, članici Ajda Štajerska, ki  kompostira po načelih biodinamike. ...

Read more

An Updated project's brochure is published/ Izšla je posodobljena brošura projekta BioTHOP

An updated brochure which will present the first results achieved from the beginning of the project until August 2020 has been published. You are kindly invited to find out more about modified ...

Read more

The 1st BioTHOP project VIDEO »BioTHOP twine for sustainable hop-growing« / 1. VIDEO BioTHOP projekta »Hmeljarska vrvica BioTHOP za trajnostno pridelavo hmelja«

SLO Vabimo vas, da si ogledate 1. video pripravljen v okviru projekta LIFE BioTHOP. V hmeljarstvo uvajamo novo, 100 % biorazgradljivo PLA vrvico, ki se bo kompostirala na kmetijah in zamenjala ...

Read more
1 8 9 10 14